Birači u Evropi dvostruko više koriste web društvene medije od političara

Categories Društvene mreže, Internet, Marketing, PolitikaPosted on

Svega 50 odsto evropskih parlamentaraca koristi internet i čita elektronske biltene, rezultati su do kojih je došla studija Digitalne demokratije a koja je istraživala na koji način parlamentarci u Evropi koriste digitalne i društvene medije (forume, blogove, društvene mreže) u komunikaciji sa potencijalnim biračima. Među anketiranim političarima, njih 30 odsto provede do 3 sata nedeljno koristeći društvene medije što je duplo manje od prosečnog Evropljanina koji nedeljno provede 4 – 6 sati na društvenim medijima.

Više od 75 odsto anketiranih koristi online forume kao izvor informisanja ali svega 20 odsto je koristilo blogove na Twitter društvenoj mreži za potrebe političke kampanje. U Evropi 30 odsto političara koristi blogove i onlajn forume kao izvore informacija ali je mali broj onih koji na taj način komuniciraju sa svojim potencijalnim biračima.

Istraživanje je rađeno za potrebe vodeće komunikacione konsultantske kuće Ketchum Pleon a sprovedeno je tokom leta 2010. godine među pripadnicima nacionalnih parlamenata u 27 država Evropske Unije.

Pametni političari znaju koliko vremena birači provode na društvenim medijima i usvajaju nove načine korišćenja medija kako bi uspostavili kontakt sa njima. Međutim, mnogi su više naklonjeni tradicionalnim načinima komunikacije poput skupova i direktnih susreta. Verujemo da će ovo samo dodatno produbiti jaz u komunikaciji između njih i mlađih birača,” objašnjava Gianni Catalfamo, šef Digitala za Ketchum Pleon.

Dobijeni rezultati kose se sa stavom većine političara u Evropi da društveni mediji predstavljaju pozitivnu stranu demokratije jer u praksi samo mali deo njih koristi ovakav vid komunikacije sa biračima.

Ovo je kanal koji očigledno predstavlja ogroman potencijal za kompanije koje žele da stupe u kontakt sa uticajnim političkim igračima. Kompanije trebaju da redovno i pažljivo preispitaju svoja politička komunikaciona portfolia kako bi znali odakle njihova ciljna grupa dobija informacije,” rekao je Rene Mono iz Ketchum Pleon-a.

Političari u Evopi ne koriste društvene medije tokom kampanja u meri u kojoj ih koriste njihove kolege u Americi. Oni koriste ovu vrstu medija uglavnom kao izvor informisanja.

Za viže infomacija posetite www.digital-democracy-study.org.

Please follow and like us: