Categories Društvene mreže, Internet, Marketing, PolitikaPosted on

Birači u Evropi dvostruko više koriste web društvene medije od političara

Svega 50 odsto evropskih parlamentaraca koristi internet i čita elektronske biltene, rezultati su do kojih je došla studija Digitalne demokratije a koja je istraživala na koji način parlamentarci u Evropi koriste digitalne i društvene medije (forume, blogove, društvene mreže) u komunikaciji s...