Categories Web marketingPosted on

Uvećajte saobraćaj na blogu

56 smernica za uvećanje saobraćaja na blogu Setha Godina, sa nekima se ne bih složio da su uputne (recimo tačke 13, 22, 41), a od onih koje mogu biti od koristi svakako spadaju: 3. pišite o onome o čemu imate pojma 9. pišite kratko i sažeto, niko nema vremena za čitanje tirada, poseb...
Categories Web marketing, Web produkcijaPosted on

RSS ubrzava Web

Izveštaj Nielsen//NetRatings (PDF 85 KB) istraživačke grupe ukazuje da RSS korisnici, u proseku, pregledaju 10,6 sajtova sa sadržajima novosti, dok oni koji je ne koriste RSS čitače pregledaju (posete)tek 3,4 sajta. Znači, za isto vreme tri puta više sadržaja, te korisnici RSS čitača se...