Categories baze podatakaPosted on

Baze podataka za početnike

Novo izdanje Digital Web magazina donosi odličan tekst za sve one koji sebe ne smatraju poznavaocima principa baza podataka. Prilog pod naslovom “Uvod u baze podataka” daje čitaocu odgovore na prosta pitanja kao što su: šta je to baza podataka?, ili šta je to SQL?, ali u ovom slučaju...
Categories baze podataka, SoftwarePosted on

Mail Merge funkcija i upiti

Iako smatram da je MS Office jedan od "najdovršenijih" softverskih aplikacija (i pored svoje kompleksnosti), i ovaj paket pati od bug-ova. U firmi smo od danas u velikoj trci, jer je potrebno za što kraće vreme (pre zaakazane skupštine akcionara): ažurirati bazu podataka akcionara (knjig...