Publikacije

Web dizajn i SE optimizacija

· SEO i Web dizajn

Na žalost, pre svega vlasnika sajtova, Web je lokacija koje pretraživači ne mogu čak ni da indeksiraju, odnosno pretraže, klasifikuju i smeste u sopstvene baze podataka kako bi bili dostupni krajnjim korisnicima prilikom pretraživanja. Uzrok ovome je širok spektar neusaglašenosti, od strukture URL-a, odabrane tehnologije izrade, preko ne-semantičkog strukture, do krajnje lošeg i neosmišljenog dizajna…..

(Taboo broj 19-21, jun-avgust 2005.)

Web usability

· Unapređenje kompanijskog intranet/Web sajta

Iza svake organizacije, preduzeća, uopšte organizovanog sistema stoje ljudi koji da bi bili u funkciji, u zavisnosti od otvorenosti sistema, moraju da ostvaruju komunikaciju, kako između sebe tako i sa entitetima van sistema. A da bi ostvarili preko potrebnu komunikaciju, njihovi kontakt podaci (telefon, fax, mobilni, email, adresa…) moraju biti pristupačni (na dohvat ruke) i široko dostupni….

(Internet ogledalo broj 62, April 2005.)

Softverski inženjering

· Kvalitet i standardi

Bez obzira da li se nalazite u ulozi projektanata koji se bavi razvojem softvera za sopstvene potrebe, potrebe trećih lica ili nekog ko nabavlja softver (a naravno, svi se nalazimo u ulozi korisnika nekakvog softvera), od krucijalnog značaja je da imate na umu kvalitet softvera, pod čime se podrazumeva da je softver izveden naželjeni i očekivani način, te da u određenom stepenu (po mogućnosti što većem) zadovoljava potrebe korisnika…

(Internet ogledalo broj 60, Februar 2005.)

Internet marketing

· Web kredibilitet i kako ga izgraditi

Pojava Interneta izazvala je revoluciju u načinu na koji se informiše ljudska populacija. Sa druge strane, enorman rast količine dostupnih informacija i raznovrsnih sadržaja direktno je uticao i na proporcionalno uvećanje broja poluinformacija, dezinformacija, neistina i prevara…

(Internet ogledalo broj 58, Decembar 2004.)

Internet marketing

· Blog kao nova poslovna alatka

Po nekim analitičarima dešavanja na Svetskoj mreži, blogovi u sferi poslovanja predstavljaju sledeću "veliku stvar". Ovo se posebno odnosi na domen komunikacije sa klijentima i online promotivne aktivnosti, jer više niko neće da sluša, a i ne reaguje na "isprane i ispeglane" marketinške poruke, a e-mail marketing je usled prevelikog "šuma" i spam zloupotreba postao neefikasan.

(Internet ogledalo broj 57, Novembar 2004.)

Online marketing trendovi

· Opada broj click-through poseta

Većina oglašivača sada on-line reklame koristi za izgradnju prisutnosti brendova, umestom za izazivanje direktnog odgovora auditorijuma.

(EBIT broj 27, Februar 2004.)

 
Promocija na web-u uz pomoć banner-a

· Ko to tamo klikće?

Uprkos savremenim e-marketinškim teorijama i stavovima vodećih stručnjaka u ovoj oblasti koji banerima kao sredstvu promocije u budućnosti (ali i sadašnjosti) ne daju prevelik značaj, baneri i dalje predstavljaju jedan od najznačajnijih reklamnih sredstava na Web tržištu.

(EBIT broj 27, Februar 2004.)

Web servisi

· Lek za inkompatibilnost

U savremenoj �24×7� ekonomiji, koja je velikim delom orijentisana ka klijentima, ali ponajviše u sektoru finansijskih usluga, brzina, razvijene komunikacije i višekanalni pristup podacima predstavljaju dobitnu kombinaciju u trci za ostvarenjem profita.

(EBIT broj 21, Avgust 2003.)

CRM – upravljanje odnosima sa klijentima

· Dobro jutro, kom$ija

U svakodnevnom poslovanju, cak i nesvesno, susrecemo se sa širokim podrucjem delovanja upravljanja odnosima sa klijentima: kroz mnogobrojne kontakte sa kupcima, njihove upite, zahteve, narudžbine i kupovine. Sve ove interakcije sa korisnicima/klijentima trebalo bi na neki nacin pratiti, beležiti i analazirati, za šta su zaduženi automatizovani CRM sistemi.

(EBIT broj 16, Mart 2003.)

Tablet PC

· U ofanzivi

Možemo li ocekivati da 2003. godina bude godina tablicnog racunara? Prema grandioznom predstavljanju krajem prošle godine od strane Microsoft-a i velikih hardverskih proizvodaca kao što su Dell, Acer, HP i Fujitsu-Siemens – Tablet PC trebalo bi da oživi posustalu kompjutersku industriju.

(EBIT broj 15, Februar 2003.)

Značaj analize saobraćaja na Web sajtu

· Mrežni dispečeri

Dobro razumevanje i odgovarajuća analiza saobraćaja i aktivnosti posetilaca na kompanijskom veb sajtu izuzetno su važni za uspeh nastupa na Internetu, a postižu se upotrebom specijalnih analitičkih softvera.

(EBIT broj 11, Oktobar 2002.)

Internet i poslovanje

· Pripremite se!

Procenjuje se da se Internetu svakodnevno priključuje 20-tak hiljada novih korisnika, iz čega se može zaključiti da Internet kao potencijalno tržište sigurno i kontinualno raste i predstavlja veoma prometno mesto. Pri tome, orijentacijom na poslovanje preko Interneta, i na Internetu (e-poslovanje), sigurno smanjujemo troškove poslovanja; osnovnih sredstava, transakcija, kao i troškove distribucije do krajnjih korisnika. Firme koje su u mogućnosti da ponude jedinstven poslovni model zasnovan na globalnoj mreži, mogu biti veoma uspešne.

(EBIT broj 11, Oktobar 2002.)

2 comments

Leave a Reply