Categories linkovi, Web vodičPosted on

Virtuelno putovanje Trans Sibirskom železnicom

Google Maps nam je omogućio zaista, zaista sjajan doživlja putovanja ponosom Rusije - Trans Sibriskom železnicom koja se prostire na dva kontinenta, 12 regiona i prlazi kroz čal 87 gradova, a duga je -čitavih 9226 kilometara. Zahavaljujući hibridnom Google Maps prikazu virtuelno možemo da ...
Categories Internet, Web vodičPosted on

O rečima je reč

Juče je Erin McKean (urednica Oxford American Dictionary) u okviru svoje prezentacije na TED-u predstavila Wordnik.com projekat. Radi se o netipičnoj rečničkoj web lokaciji koja koja na reči i fraze gleda sveobuhvatno. Servis za svaku od reči u bazi pruža potpun uvid o genezi reči, ...