Google Reader Play

Categories Google, Web vodičPosted on

Dodatak Play poznatom Google Reader servisu omogućava korisnicima da čitaju (više gledaju) omiljene RSS izvore na sasvim novi način – putem Play vizuelnog plejera. I prema samom Google, ova mogućnost nije zamena za sam Reader ali je odlična prečica za instant praćenje najzanimljivijih sadržaja, lišenog “viška teksta” jer se pregled svodi na slike, grafiku i video sadržaje “istrgnute” iz RSS izvora. Pri tome, možete putem Play-a pregeldati sve RSS izvore na koje ste prijavljeni ili pojedinačno svaki, izborom opcije View in Reader Play.

Google Reader Play

Please follow and like us: