O rečima je reč

Categories Internet, Web vodičPosted on

Juče je Erin McKean (urednica Oxford American Dictionary) u okviru svoje prezentacije na TED-u predstavila Wordnik.com projekat. Radi se o netipičnoj rečničkoj web lokaciji koja koja na reči i fraze gleda sveobuhvatno.

Servis za svaku od reči u bazi pruža potpun uvid o genezi reči, definiciji, načinima upotrebe, frekvenciji, pa čak daje i pregled frekventnosti date reči u real-time-u na Twitteru, te bira slike sa Flickra koje su u relaciji sa zadatim terminom. Pogledajte prezentaciju i svakako isprobajte Wordnik servis (Serbia).

Please follow and like us:

2 comments

Comments are closed.