Slušajte YouTube

Categories Internet, Web vodičPosted on

Znate da na YouTube-u ima gomila dobre muzike i da se lako pretražuje, pri tome, često vam ne treba sam video već audio materijal. E za tu potrebu, na raspoalganju nam je servis ListenToYouTube koji nam omogućava da pretvorimo bilo koji YT video u MP3 audio fajl.

Unesite YouTube link u polje “Enter YouTube URL:”, kliknite GO i dobićete MP3 derivat snimak.

Please follow and like us:

1 comment

Comments are closed.