Readability za fokusirano “čitanje Weba”

Categories Internet, Web vodičPosted on

Readability je bookmarklet koji “u letu” formatira bilo koju web stranicu (bez ponovnog učitavanja) i prilagodi je za fokusirano čitanje. Na sve komplikovanijim web stranicama, Što bi rekli izdvaja, “žito od kukolja” i omogućava da se fokusirate na tekst.

Idite na stranicu bookmarkleta Readability, podesite stil i veličinu slova, te link ubacite među svoje bookmarke.

Please follow and like us: