Mesto gde se čuvaju sećanja

Categories Web vodičPosted on

Britanski BBC kreirao je spacijalnu web lokaciju koja je namenjena za “čuvnje  sećanja” BBC Memoryshare i to od 1900-godine do danas. Ono što je zanimljivo je da je projekat otvoren, pa tako da krajnji korisnici mogu da dodaju i dele svoja sećanja i životna iskustva  sa drugima. A sve to zatim može da se pogleda kroz prizmu bliskih istorijskih događaja i u okviru vremenskog konteksta.

Naravno, sećanja mogu biti “multimedijalna” takoda sa drugima možete podeliti tekst, fotke i video zapise, a sve to pregledati kroz “vremensku spiralu”.

Please follow and like us: