Categories SEOPosted on

Osnovana organizacija SEO profesionalaca

Nedavno osnovana prva međunarodna strukovna organizacija iz oblasti SEO (International Association of Search Engine Optimization Professionals (IASEOP)) održaće u novembru, u Hong Kongu, svoj prvi trodnevni miting na kome bi nekoliko stotina stručnjaka iz ove oblasti, iz celog sveta, trebalo d...
Categories SEOPosted on

Analiza gustine ključnih reči i fraza

Super alatka za sve one koji se bave SE optimizacijom, ali i za one druge koje interesuje sopstvena (i tuđa) Web statistika. Reč je o online aplikaciji KEYWORD DENSITY & PROMINENCE v1.018bkojoj je dovoljno predočiti link od interesa, a kao rezultat dobićete detaljnu analizu pojavljivanja (...