Rupa u budžetu Norveške usled nedostatka prljavih benzinaca i dizela

Categories TechnoPosted on
EV - električna vozila

Država koja živi od izvoza nafte i gasa (Norveška crpi više nafte po glavi stanovnika od Saudijske Arabije ili Rusije) u priličnoj meri je prešla na električna vozila, ali se pojavio pomalo neočekivani problem. Norveška je apsolutni šampion već nekoliko godina po broju prodatih električnih vozila (EV), na to ukazuju i poslednji podaci koju ukazuju da EV čine 77% prodaje novih vozila!

Zahvaljujući projnim subvencijama, beneficijama i poreskim olakšicama, praktično, na ovom tržišti ne prolaze automobili sa SUS motorima. Ali sve ovo uzrokovalo je pojavu velike rupe u budžetu. Naime, u većini ekološki osvešćenih država pri registraciji vozila nameti direktno zavise od emisije štetnih gasova. Što vaš auto više zagađuje, veći namet ćete plaćati, pa se time destimuliše i ekonomski obesmišljava valsništvo i upotreba vozila sa SUS motorima.

Zahvaljujući ovome, poslednjih desetak godina prihod na osnovu ekološkog progresivnog oporezivanja SUS automobila bio je ogroman. Njihovim nestankom sa norveških puteva nastala je budžetska rupa od 2 milijarde eura na godišnjem nivou! Rapidni prelazak na EV doneo je jedan ovakav problem kao upozorenje ostalim zemljama sveta s čim mogu da se susretnu u ovom procesu.

Ovaj proces i popularizacija EV zapravo su u Norveškoj krenuli veoma davno, još 1988. godine, zahuktao se krajem 90-tih i početkom novog milenijuma oslobađanjem vlasnika EV plaćanja putarina, parkinga i dozvoljavanjem korišćenja “žutih traka” namenjenih javnom saobraćaju. Takođe, bio je umanjen i PDV i porez na kupovinu tako da je recimo VW e-Golf koštao 800 eura manje od “običnog” SUS VW Golfa. Pa ko bi odoleo ovom iskušenju.

Norvežani su veoma dobro reagovali na ove državne podsticaje i tim stvorili rupu u budžetu, ali potom je reagovala i država pa je 2017, su vraćene putarine i za EV, a trenutne vlasti razmatraju ukidaje većine povlastica za vlasnike EV.

Ipak, električna vozila još uvek čine samo 15% ukupnog broja vozila Norveške, ali to je i dalje značajan broj prema svetskim standardima, ali još je dug put do potpune elektrifikacije.

Please follow and like us: