Trendovi u mobilnoj telefoniji Srbije

Categories MobilePosted on

Vip mobile organizovala je danas prvu radionicu za medije o aktuelnim ponudama i cenama telekomunikacionih usluga u okviru koje je prof. dr Srđan Bogosavljević, direktor agencije „Ipsos Strategic Marketing, predstavio stavove građana Srbije o tome koliko su osetljivi na cene mobilnih usluga i zadovoljni postojećim postpejd tarifama, kao i kako bi, po mišljenju ispitanika, trebalo da izgleda idealan paket ovih usluga sa odgovarajućim sistemom njihove naplate.

Prof. Bogosavljević predstavio je kvalitativne i kvantitativne analize koje ova agencija sprovodi za Vip u cilju detaljnog upoznavanja kompanije sa ponašanjem i očekivanjem svih korisnika mobilne telefonije u Srbiji. I podaci su veoma zanimljivi i ukazuju da gotovo 60% domaćinstava poseduje računar, i preko 40% pristup Internetu.

Studije navode da mobilna SIM penetracija na srpskom tržištu u 2010. godini iznosi 130%, što znači da svaki građanin u proseku ima barem 1 mobilni telefon. Takođe zanimljivo, na polju uređaja za pristup Internetu “mrtvu trku” vode mobilni telefon i laptop. Vezano za mobilne, učešće postpejda na tržištu poraslo je sa 15% u maju 2007. na 34% u januaru 2011.

Na pitanje Korišćenja funkcionalnosti mobilnih telefona a u smisli mobilnog pristupa Internetu – malih 20% koristi mobilni internet, a još manjih 6% poseduje WiFi i koristi ovu funkciju za pristup webu. Više u slajdovima Prof. Bogosavljevića:

Please follow and like us: