FIFA Earth

Categories Infografika, SportPosted on

Zahvaljujući Webu ogroman broj informacija može da se slije “u jedan levak”, a takođe zahvaljujući Webu ogroman broj ljudi može da stupi u interakcije – ovo se pogotovo odnosi na gejmere.

Upravo ove činjenice iskoristio je proizvođač zabavnog softvera easports.com, koji je i poznat po najpopularnijim sportskim simulacijama. Sintezom informacija koje se odnose na ogroman broj virtuelnih “sportskih susreta” dobija se veoma zanimljiva infografika.

Verovali ili ne, dnevno se odigra preko 2 miliona elektornskih fudbalskih utakmica širom Weba, i svi podaci od rezultatima slivaju se EA server koji zatim vizualizuje te rezultate u FIFA Earth.

Please follow and like us: