RTL Hrvatska

Categories SvakodnevnicaPosted on

Sledećeg petka (30. April) počinje sa emitovanjem RTL na hrvatskom jeziku. Ovo je interesantno stoga što je ovo kanal zabavnog karaktera sa puno filmova, serija i drugog neobaveznog TV programa (naravno, tu su uvek i vesti) kojim će konačno biti probijena “jezička” barijera, a naš kablovski operater (KDS-NS) je već obezbedio reemitovanje ovog programa.

Please follow and like us:

1 comment

Comments are closed.