Bosanski blog servis

Categories BlogosferaPosted on

Novi (prvi) bosanski blog-servis postavljen je na adresi Blogger.ba. Doduše još je u beta fazi, ali se već sada mogu kreirati korisnički nalozi i sami blogovi. Korisnički interfejs je poprilično jasan i jednostavan.

Ovim se potencijalnim domaćim blogerima, u nedostatku odgovarajućeg domaćeg (srbijanskog) servisa, proširila ponuda besplatnih blog-servisa na S-H jeziku.

Please follow and like us: