WordPress, Joomla, Drupal, Plone – detaljna analiza

Categories CMS, Web produkcijaPosted on

Nakon nekoliko ovde prikazanih komparacija, evo još jedne detaljnije i rekao bih kvalitetnije analize globalno najpopularnijih open source CMS sistema: WordPress, Joomla, Drupal i Plone. Analitička agencija Idealware objavila je obiman (60 strana – PDF) izveštaj o rezultatima poređenja 4 pomenuta CMS-a.

Koliko se da videti, report je detaljan, baziran na realnim potrebama iz prakse i prilično izbalansiran (nepristrasan), te ne daje ocenu i rangiranje CMS-ova, već više daje uvid u mogućnosti sistema.

Takođe na kraju analize, kao daodatak, dat je i pregled frekventnsoti upotrebe ova 4 sistema kod neprofitnih organizacija, na bazi četiri metrička kriterijuma:

  • broju instalacija kod neprofitnog sektora na osnovu NTEN istraživanja, broju Incoming linkova prema Googleu,
  • broju Google rezulata za pretragu “Application Name, CMS, nonprofit“,
  • te istig upita na Google Blog Search pretraživača.

Prema ovim pokazateljma, Joomla! je u velikoj prednosti nad ostalim sistemima. PDF izveštaj možete besplatno preuzeti, uz registraciju sa ove adrese.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *