WordPress: dodajte reklamni blok unutar teksta

Categories CMS, WordPressPosted on

Kod WordPressa podrazumevane lokacije za smeštaj banera su sidebarovi, header i footer, eventualno početak posta, dok po defaultu smeštaj reklamnog  unutar teksta nije podržan. A kako znamo za sve prisutniji fenomen “baner slepila”, a zarad povećanja CRT-a, potrebno je posetiocima sajta reklame servirati negde u sam sadržaj.

Na svu sreću rešenje nije daleko i svodi se na malu funkcijicu koju ćete dodati u functions.php fajl teme:

function insertacija_banera($content) {
// varijabla kojom odredjujemo postavku banera samo ukoliko je tekst duži od 1000 k
$enable_length = 1000;
// insertacija nakon 500 karaktera
$after_character = 500;
 if (is_single() && strlen($content) > $enable_length) 
 {   $before_content = substr($content, 0, $after_character); 
 $after_content = substr($content, $after_character);   
 $after_content = explode('</p>', $after_content);   
$text = ' INSERTACIJA KODA REKLAMNOG BLOKA ';
array_splice($after_content, 1, 0, $text);   
$after_content = implode('</p>', $after_content);   
return $before_content . $after_content;  }
else {   return $content;  } } 

add_filter('the_content', 'insertacija_banera');

Naravno, umesto “INSERTACIJA KODA REKLAMNOG BLOKA” dodajte svoj kod, i eventualno izmenite dužinu na kojpj će se napraviti presek sadržaja.

Please follow and like us: