Web Trend mapa 4

Categories InternetPosted on

Zadivljujuća Web Trend mapa 4 kreirana od strane iA studija je skoro gotova i pripremljena za štampu, a predstavljana jednom mestu zbig i međusobnu povezanot najbitnijih web loakcija, te  50 najuticajnijih web domena i ljudi koji su povezani sa njima. Web Trend  mapa može se videti kao statična grafika ili kao interaktivna HQ mapa.

Pogledajte takođe: Web Trend Map 3, Web Trend Map 2, i originalnu Web Trend Map.

Please follow and like us: