Važnost korisničkog doživljaja

Categories Web produkcijaPosted on

Frank Spillers profesionalni usability konsultant kreirao je poster koji na jednostavan i plastičan način prezentuje važnost korisničkog doživljaja, odnosno stepen zadovoljenja potreba i očekivanja korisnika, kako u domenu kreiranja Web pristustva, tako i na polju projektovanja softvera ili bilo kog drugog proizvoda.

Sam poster zasnovan je na empirijskim saznanjima, što samo uvećava njegovu vrednost, a “legendu” koja tumači grafiku možete pronaći ovde.

Please follow and like us: