Uticaj usability-ja na donacije neprofitnim organizacijama

Categories Usability, Web produkcijaPosted on

Web guru dr Jakob Nielsen poznat je po usability studijama i optimizacijama na Webu, a po prvi put je javnosti ponudio usability studiju web sajtova neprofitnih organizacija, odnosno generalnije – uticaja lošeg usability-ja na broj i obim donacija neprofitnim organizacijama.

U dokumentu Donation Usability (124 stranice) ukazao je na direktnu vezu umanjenih donacija neprofitnom sektoru uslovljenih zbog “nemuštog” i neadekvatnog odgovora na pitanja donatora u vezi njihovih organizacija i toga za čega će da daju novac.

Imamo brojne neprofitne i humanitarne organizacije, osnovane sa iskreno duboko humanim  porivima i usmerene ka opšte društvenim ciljevima, ali većina ne uspeva da determiniše pre svega sebe i svrhu postojanja organizacijem, i što je mnogo važnije – razloge zbog koji bi donatori plasirali donacije u njihovu organizaciji i pojedine projekte .

Rezultati serije ozbiljnih usability testova nad 23 web sajta neprofitnih organizacija mogu da se svesti na sledeće:

  • čak preko 50% testiranih sajtova ima probleme u pogledu web sadržaja, uključujući tu nejasne ili nedostajuće informacije, te upotrebu nejasnih i zbunjujućih termina
  • na skoro 50% sajtova uočeni su usability problemi u pogledu pronalaženja kritičnih, odnosno onih najbitnijih infornacija
  • iako možda neočekivano, testeri na 17% sajtova nisu pronašli link odnosno put do lokacije za ostavljanje donacije
  • takođe, kod web lokacija kod kojih su uspeli da pronađu link do ostavljanja donatorske sume, javljali su se problemi u proceduri ostavljanja donacije, tako da su se donacije gubile u nekom od nejasnih koraka

Preporučujem ovaj dokument organizacijama trećeg sektora koji će im ukazati glavne smernice za redizajn njihovih web lokacija, sa posebnim osvrtom na dizajn procesiranja donacija.

Takođe pogledajte i ove dve studije, posebno ovu drugu koja je izuzetna po analitici i sugestijama:

A svima koji su zainteresovani za ovu problematiku preporučujem i besplatni webinar koji će se održati 16. aprila:

2008 donorCentrics Internet Giving Benchmarking Analysis Review

Please follow and like us:

2 comments

  1. Imamo nove ljude u timu, koji nisu iz geek krugova. Ovih dana puno contenta plasiramo po Web 2.0 sajtovima i kad ovlas pogledam kako se NE snalaze po Web 2.0 sajtovima (aplikacijama bolje receno) u najosnovnijim stvarima, tipa registracija accounta i verifikovanja maila, shvatam da je usability danas bitniji nego ikad.

  2. Apsolutno se slažem, ide se ba neku fancy varijantu,a potpuno se zaboravlja i prenebregava osnovni postulat jednostavnosti, upotrebljivosti i interakcije – komuniciranja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *