Uticaj SERP pozicije na uspešnost sajta

Categories Google, Internet marketingPosted on

Istražiavnje agencije Incisive Media i njihovog sajta Search Engine Watch ukazuje da prva pozicija na Google Result stranici donosi 36,4% klikova. SEW je takođe na osnovu velikog istraživanja kreirao sjajnu  CTR infografiku [PDF] koja na pravi način vizualizuje značaj posicije na Google rezultujućim stranicama pretrage.

Please follow and like us: