Uticaj frekvencije osvežavanja na obrazac ponašanja posetilaca

Categories Internet marketing, Web produkcijaPosted on

Nakon nekog vremena, danas sam se malo pozabavio statistikama Web saobraćaja i detaljnijim analizama na domenu personalmag.rs, i došao samo od vrlo zanimljivih, indikativnih rezultata.

Zahvaljujući visokoj, rastućoj posećenosti i velikim brojkama zapažanje su brojna, a u ovom zapisu osvrnuću se samo na analizu Web saobraćaja u odnosu na vremenski okvir u toku jednog 24-časovnog dana.

Za potrebe komparacije uzeo sam posećenost u Oktobru mesecu prošle godine, i uporedio ga sa najsvežijim Majem 2005., propustivši skupove mesečnih Log fajlova kroz Funnel Web Analyzer softver. U domenu posete tokom dana su promene najindikativnijie, a vizuelnu komparaciju analitike rezultata možete videti na slici.

I u jednom, i u drugom slučaju, uočavaju se dva vrhunca, ali fazno pomerena prema “početku dana”. Dok je u Oktobru prošle godine vrhunac posete bio oko 14, i kasnije oko 22 časa, prošlog meseca pojavio se zraziti peek u jutarnjim časovima, te još jedan u popodnevnim satima.

Ova pojava može se tumačiti na više načina, ali najizvesnija pretpostavka ove promene “ritma” je povišena frekvencija osvežavanja domena, pre svega zahvaljujući blogu koji je najaktivniji, pa onda i ostatku domena.

Pošto su redovni posetioci naviknuti na svakodnevno, pa i češće, osvežavanje sadržaja, već sa prvim satima radnog dana posežu za redovnom “dozom” informacija, što od kuće, što na radnom mestu. Oni koji ovu potrebu ne mogu da zadovolje u prepodnevnim časovima, to radne nakon dnevnih obaveza, u popodnevnom intervalu. Pre nekih 7 meseci, situacija je bila “zakrenuta” za nekih 6 sati.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *