Unapređena mobilna Google pretraga

Categories Google Android, MobilePosted on

Malo po malo idemo prema sematičkom webu i povećanju upotrebljivosti i inutivnosti web aplikacija. Naravno u svemu prvi Google, sa unapređenim UX na mobilnim uređajima. Unapređeno je par mobilnih aplikacije koje nisu isključivo vezane za Androdi platformu, već se radi generalnim web servisima kao što su pretraživanje, Gmail, Latitude, Calendar i Tasks aplikacija.

Koliko je moćna i upotrebljiva mobilna Google pretraga uakzuje i naredni promotivni video (doduše, za naše podneblje preba uneti sve POI i obogatiti baze podataka).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *