Toshiba HDD 3D Impact Sensor sistem

Categories Hardware, TechnoPosted on

Prilikom nedavnog susreta sa regionalnim predstavnicima Toshibe, imali smo priliku da na delu vidimo Toshibin HDD 3D Impact Sensor sistem. Slično drugim vodećim proizvođačima poput lenova i Appela, ovaj sistem zasniva rad na konstantnom praćenju položaja računara preko 3 senzora u tri ose.

Kada se registruje veći otklon na bilo kom senzoru, sistem odvaja čitačku viljušku od magnetnih ploča i zaustavlja okretanje ploča, čime se štiti i magnetno i fizičko oštećenje podataka u slučaju ispadanja računara. U video zapisu koji sam tada zabeležio izveli smo malu simulaciju ispadanja notebooka, a reakcija se može videti na ekranu, putem zgodne animacije:

Please follow and like us: