Think-Pad – ili kako pad-aju računari

Categories HardwarePosted on

Sledećih par video zapisa ukazuje na to koliko Lenovo poklanja pažnje kvalitetu i zašto je ThinkPad serija najrobusnija serija prenosnih poslovnih računara. Brojni stres testovi kreću od mnoštva slobodnih padova sa različitih veličina, preko testova bočnih ispuštanja,

Slobodni pad

Tilt Drop

Pad sa velike visine

Pregažen

Please follow and like us: