Taster kroz istoriju dizajna interakcije

Categories InternetPosted on

[imga]http://www.historyofthebutton.com/blog/wp-content/uploads/2006/08/kodak1890ad.jpg[/imga]
Svakodnevno stiskamo, priskamo, utiskujemo, pripušavamo i uključujemo nepregledan niz tastera i dugmića. [anter]George Eastman Kodak: “You press the button, we do the rest.”[/anter]Ali, kako se došlo do ovog [b]načina interakcije[/b], kada i kako? [i]Bill Derouchey[/i] je posvetio čitav jedan sajt [url=http://www.historyofthebutton.com/]History of the Button[/url] ovom fenomenu u domenu interakcionog i industrijskog dizajna.

Please follow and like us: