Categories linkovi, Web vodičPosted on

Virtuelno putovanje Trans Sibirskom železnicom

Google Maps nam je omogućio zaista, zaista sjajan doživlja putovanja ponosom Rusije - Trans Sibriskom železnicom koja se prostire na dva kontinenta, 12 regiona i prlazi kroz čal 87 gradova, a duga je -čitavih 9226 kilometara. Zahavaljujući hibridnom Google Maps prikazu virtuelno možemo da ...