Categories Internet, Web vodičPosted on

O rečima je reč

Juče je Erin McKean (urednica Oxford American Dictionary) u okviru svoje prezentacije na TED-u predstavila Wordnik.com projekat. Radi se o netipičnoj rečničkoj web lokaciji koja koja na reči i fraze gleda sveobuhvatno. Servis za svaku od reči u bazi pruža potpun uvid o genezi reči, ...