Categories Automobili, ReklamePosted on

Zagrli život

Ovo je sigurno jedna od najtoplijih i najsmislenijih reklama koje apeluju na savest vozača da vežu pojas i time sačuvaju sebe i svoje bližnje. Tako je jednostavna, a tako moćna, i svakom vozaču ukazuje da njegov život ne pripada samo njemu već njegovim najbližim. ...