Categories IA-UI-HCI, Web design, Web produkcijaPosted on

Razlika između korisnog i upotrebljivog Web sajta

Prethodnih godina većina Web sajtova kreirana i dizajnirana (pa i redizajnirana) je na osnovu vizije samih dizajnera. Neki od ovih sajtova su bili u funkciji korisnika, a može se reći da većina nije "radila posao". Zahvaljujući sve većoj svesti o važnosti usability optimizacija i postavljan...