Categories SvakodnevnicaPosted on

Moj heroj

Pre izvesnog vremena, koliko to Twitter dozvoljava sa svojih 140 karaktera, pomenuo sam i sajt www.mojheroj.com kao primer zanimljive i društveno angažovanog (pa ako hoćete i socijalno odgovornog) korišćenja Interneta. A kako ukazuje sam slogan sajta "pravi heroji su svuda oko ...