Categories IA-UI-HCIPosted on

Uštedite vreme – iskoristite prečice sa tastature

Većina prosečnih korisnika gubi ogromno vreme koristeći naizmenično tastaturu i miša, ne znajući da umnogome može da ubza svoj rad korišćenjem prečica sa tastature - odnosno pritiskanje odgovarajuće kombinacije tastera. Postoje razne vrste "Prečica", odnosno univerzalnih na nivou oper...