Categories IA-UI-HCIPosted on

IA simboli

Ukoliko se ozbiljno bavite Web produkcijom, u svakodnevnom radu sigurno praktikujeteskiciranje modela kako dizajna samih web stranica, tako i njihove informacione arhitekture. Kao što svi znamo, "papir trpi sve" i nezamenljiv je u tim početnim fazama, ali u kasnije kada model dođe do finalizacij...
Categories Relax, SportPosted on

Okrenuta rang-lista

Osnovna maksima Olimpijade "važno je učestvovati (nije važno pobediti)" pada u vodu kada se počnu zbrajati uspesi i medalje na nacionalnom nivou. Informacioni arhitekta Peter Merholz primetio je da se zvanična rang-lista uspešnosti država na Olimpijadi kreira samo prema prosto...
Categories IA-UI-HCIPosted on

Bolji “linkovi”

Ne zna da li sam ja (a verovatno nisam) "krivac" za promene "linkova" u Politici, ali mi je ipak drago da moj omiljeni dnevni list ipak stremi ka boljim rešenjima. U tekstu IA dnevnog lista Politika pomenuo sam i problem "linkova", odnosno veza između uvodnih sekvenci na naslovnoj strani i njih...
Categories IA-UI-HCI, MedijiPosted on

IA dnevnog lista Politika

Kada govorimo o arhitekturi informacija (IA), odnosno organizaciji, dostupnosti i lakom pronalaženju korisnika, najčešće se ta priča odnosi na web sajtove i softverske aplikacije. A priča o IA se odnosi na mnogo širi offline dijapazon, tj. na segment časopisa, knjiga, CD-a, pozorišnih progr...