Categories IA-UI-HCIPosted on

Besplatna IA-Usability enciklopedija

Zahvaljujući prihvatanju proklamovanog manifesta "Demokratizacija znanja" ID stručnjaci okupljeni oko Interaction-Design.org fondacije kreirali su "Besplatnu enciklopediju dizajna interakcije, usabilityja i unapređenja korisničkog doživljaja". Ovi je jedna velika baza znanja postala široko dos...
Categories IA-UI-HCIPosted on

Kraj WYSIWYG intefejsa?

Jakob Nilsen u svom novom članku predviđa kraj dizajn-interakcije Macintosh "tipa". Novu paradigmu korisničkog interfejsa i uopšte interakcije, naziva "rezultatski-orijentisani korisnički interfejs" (results-oriented UI). Ali, šta je sad "rezultatski-orijentisani korisnički interfejs"?...
Categories IA-UI-HCIPosted on

Lekovi dostupniji slepima

Kada se na Web-u govori o usability-ju (stepenu upotrebljivosti) i accessability-ju (dostupnosti) onda se najčešće misli na HCI, odnosno ljudsku interakciju sa kompjuterima (raznih vrsta). Ali, naravno, ove osobine se odnose i na druge sfere ljudske delatnosti, proizvode i usluge koji nisu u dire...