Categories Internet marketing, Web produkcijaPosted on

Link okidači

Prema zapažanju Džareda Spula web stranice u funkciji pružanja informacije mogu da ponude samo dve stvari: sam sadržaj (informaciju) koju je korisnik tražio, ili link ka traženom sadržaju Ukoliko nema nijednog od ova dva elementa, nema ni "kliktanja", odnosno kretanja kroz web sajt p...