Categories Web aplikacijePosted on

Vizuelna News mapa

Newsmap predstavlja aplikaciju koja na zaista impresivan način vizualizuje skup vesti koje su agregirane i emitovane na Google News agregatoru. Aplikacija je delo Marcosa Weskampa koji je na odličan način iskoristio takođe super-aplikaciju kakva je Google newsagregator i na osnovu informacija ko...