Stanje Interneta

Categories Infografika, InternetPosted on

Infografički film “The State of the Internet” koji je kreirala agencija Jess3 kroz mnoštvo brojki i sažetu statistiku pruža uvid u ono što se u samom naslovu kaže – stanje Interneta kroz web statistiku i demografiju .

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *