Šta je software umetnost?

Categories Kultura, SoftwarePosted on

Upravo sam dobio najavu održavanja zanimljivog predavanja Inke Arns (Berlin), nezavisnog kustosa i autora koji se fokusira na umetnost novih medija, Internet kulture i Istočne Evrope, koje će biti održano u prostorijama kuda.org, na Detelinari u petak 09.04. u 20:00 časova.

Citat:

Šta je software umetnost?

‘softver art’ označava umetničku aktivnost koja kroz kompjuterski softver, kao medij, dopušta kritičku refleksiju samog softvera (i njegov uticaj na kulturu). softver art se ne odnosi prema softveru kao prema praktičnom, nevidljivom alatu pomoću kojeg ostvarujemo vidljiv rezultat na površini, već naprotiv, fokusira se na kod samog programa – čak i kada kod nije dostupan ili postavljen u prednji plan. softver art čini vidljivim estetski i politički potkontekst naizgled neutralnih tehničkih komandi. čineći to, softver art je moguć na nekoliko različitih nivoa: može biti lociran na nivou izvornog koda, na nivou apstraktnih algoritama ili na nivou rezultata generisanih određenim programskim kodom. stoga nije iznenađenje postojanje velikog broja softver art radova koji se kreću od tzv “codeworks” koji se uglavnom sastoje od ASCII-Code (koji nisu izvršni), preko eksperimentalnih web pretraživača (npr. “WebStalker”, 1997), pa do potpuno izvršnih programa (fully-executable programmes).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *