Šta je pokrenulo akciju “Okupirajte Wall Street”

Categories InfografikaPosted on

Ova mala karikatura Chrisa Pisacika u maniru infografike ukazuje na to razloge nezadovoljstva brojnih amerikanaca i delom je uzrok akcije “Okupirajte Wall Street“. Cifre su karikirane ali zapravo nisu daleko od stvarnosti.

Pravi podaci govore da 45,5% kongersmena jesu milioneri u poređenju sa 3,4% milionera na nivou celih SAD. Joše jedan zanimljiv podatak, 80% amerikanaca ima godišnje prihode koji ne prelaze 100 holjada dolara, dok među kongresmenima nema nijedne osobe koja prihoduje ispod te cifre.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *