Šta je informacija, a šta njena arhitektura?

Categories IA-UI-HCIPosted on

Konsultantska agencija MAYA Design u oblasti dizajna i arhitekture informacija kreirala je dva informativna (a šta bi drugo;) ) i zanimljiva info-grafička film o tome šta je zapravo informacija, a šta čini arhitektutu informacija. Iako svaki dan do nas dopiru razne “informacije”, pitanje je da li se sve mogu baš tako deklarisati, pogledajte pa će vam biti jasnije:

Please follow and like us: