Sovjetski analogni vodeni računar iz 1936.

Categories TechnoPosted on

1936. godine Vladimir Lukyanov izgradio analogni vodeni računar koji je bio prvi svetski računar za rešavanje (delomično) diferencijalne jednačine. Operater na računarau rešavao je jednačine “baratanjem” sa nizom međusobno povezanih cevi ispunjenih vodom.

Ovaj tip računara nazvan je Vodeni integrator a sagrađena je u Sovjetskom Savezu davne 1928. Prema ovom izvoru   vodostaji u različitim  komorama predstavljali su memorisane brojeve. Stopom protoka između cevi predstavljene su matematičke operacije. Za nepoverovati je da su ti vodeni računari su korišćeni u SSSR-u za modeliranja  velikih razmerasve do 80.-tih prošloga veka kada su ih zamenili digitalni računari.

vodeni-racunar

Please follow and like us: