Snaga vode

Categories VideoPosted on

Da bi ispitali kolika je snaga vode, odnosno koliki pritisak stvara pod podopadom urednici nemačke emisije Galileo odlučili su se da pokušaju da smiluraju stanug vodopada sručivši veliku količinu vode sa relativno male visine na tipičan karavanautomobil. PRvo sa 1000 litara vode, a zatim i sa čitavih 10 kubika vode…


Da bi ispitali kolika je snaga vode, odnosno koliki pritisak stvara pod podopadom urednici nemačke emisije Galileo odlučili su se da pokušaju da smiluraju stanug vodopada sručivši veliku količinu vode sa relativno male visine na tipičan karavanautomobil. PRvo sa 1000 litara vode, a zatim i sa čitavih 10 kubika vode…

Please follow and like us:

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *