SEO za blogere

Categories Blogosfera, Internet, Internet marketingPosted on

Za većinu neupućenih SEO se svodi na postizanje što boljeg ranga na Google-u i poziciniranje linka što bliže vrhu lestvice, ali visok rejting ne znači i automatski uspeh, jer je moguće da slučajno (uslovljeno samo dobrim rejtingom) na sajt dovedete i pogrešan (neciljani) auditorijum ili da ih istim tim visoko-kotiranim linkovima usmerite posetu na stranice koje ne postoje (a uz to nemate ni dobro konfigurisanu stranicu 404).

Šta je SEO?

Stoga, SEO nije samo postizanje dobrog rejtinga, već složen skup aktivnosti kojim se povećava ukupan kvalitet Web lokacije, te se istovremeno dovodi (usmerava, ili bolje reći preusmerava) veći saobraćaj sa pretraživača ka vašem sajtu. SEO predstavlja jedan, nikada dorečen, istovremeno neiskristalizovan zadatak, bez jasnog kraja u koji se ulazi sa mnogo strpljenja, jer SEO podrazumeva mnogo razno-raznih „čekanja“ (na pretraživače, na indeksiranje, na izmenu programskog koda – ukoliko sami ne održavate blog, na linkovanje vašeg bloga, itd.). A, niko ne voli čekanja, ipak imajte strpljenja.

Da li SEO optimizacija uopšte treba?

Možda pitanje iz međunaslova izgleda suvišno, ali sam odgovor ne mora uvek i obavezno biti potvrdan:

  • Ukoliko je vaš blog dobro rangiran i zadovoljni ste posetom (prem vašim zacrtanim ciljevima)
  • Ukoliko vašem blogu uopšte nisu potrebne posete nekog „sa strane“, ako je blog kreiran za potrebe treninga, obuke ili neke druge vrste eksperimenta
  • Ukoliko u narednom periodu spremate redizajn ili potpuno reinoviranje koncepta, nema smisla krenuti sa SEO optimizacijom na kraju jednog životonog ciklusa, bolje je krenuti sa SEO implementaciijom zajedno sa novim ciklusom

Blog SEO

Poslednji godina, blogovi su se iz zajednice IT tech-otuđenika „zarazno“ proširili na sva polja delovanja, te postigli veliku popularnost i masovnost. I čini se da svi bloguju, doduše fenomen, kao i mnogi drugi, nekako zaobilazi Srbiju, a uspeh hrvatskog blog.hr servisa sa preko 200.000 blogova, ovde – iz „susednog dvorišta“ izgleda nadrealno.

Ipak, bilo da ste bloger „iz dosade“, ili onaj malo ambiciozniji koji na svom blogu „vrti“ Google reklame, ili blog pripada kompanijskim stremljenjima ka poboljšanju odnosa sa klijentima (ima i takvih iskrica u Srbiji), svima je potrebna bolja vidljivost, prisutnost, i naravno bolji rejting na pretraživačima (SERP-ovima).

Po prirodi stvari, pretraživači su tu da vam izađu u susret i podmire vaše (pomenute) potrebe indirektno zadovoljavajući potrebe onih koji pretražuju, ali na žalost, većina blogera uglavnom neznanjem i neupućenošću na neki način „odmaže“ pretraživačima i istovremeno radi na sopstvenu štetu.

Izazov

Obzirom na tendenciju specijalizacije pretraživanja i pretraživačkih mašina, i pretraživanje blogova ide u tom smeru „sužavanja“ i fokusiranja. I na ovom polju Google vodi glavnu reč svojim servisom Google Blog Search, ali i ostali pokušavaju da isprate korak. Ovi specijalizovani servisi imaju nešto drugačiju „logiku“, sistem indeksiranja i različit algoritam rangiranju rezultata u odnosu na konvencionalne pretraživačke mašine (u širem smislu reči), pa je stoga potrebno i adaptirati pristup SEO strategiji.

Odgovor 1:

Domen

Jedna od razloga popularnosti blogovanja je i postojanje velikog broja besplatnih blog-servisa koji bez naknade nude sopstvene usluge. Prednost ovih servisa je jednostavnost upotrebe i nezahtevnost u pogledu bilo kakvih resursa, ali sa druge strane postoji ograničavajući faktor na strani SEO potencijala ovakvog izbora.

U slučaju opredeljivanja za ovo blog rešenje, smanjuje se mogućnost potpune kontrole nad sadržajima, promovisanje sopstvenog linka (poddomenskog tipa – perica.blogspot.com) više je promocija samog servisa nego vašeg bloga.

Takođe ne treba smetnutu sa uma ni Web kredibilitet, ostali bloger će vas radije linkovati, a u krajnoj liniji i shvatati ozbiljnije ukoliko je vaš blog na posebnom domenu.

Odgovor 2:

Link-frendly priroda

Blogovi, kao deo Internet subkulture blogosfere, podrazumevaju veoma razvijene interkonekcije zasnovane na karakteristikama hiperteksta kao takvog. Upravo iz pomenute karakteristike potrebno je da blogovi poseduju mnoštvo dolaznih i odlaznih linkova, a uspeh je svakako veći ukoliko imate više linkova, i jednih i drugih.

A da bi imali više odlaznih linkova potrebno je da pratite druge blogove što je inače najbolji način za ulaz u ovu virtuelno-socijalnu zajednicu, te odličan pravac ka cilju dobre ulinkovanosti vašeg bloga. Usredsredite se tematski na deo blogosfere koji vas interesuje i koji je koji je deo tematski deo vašeg ciljanog blog-identiteta.

Diskutovanjem i iznošenjem vašeg mišljenja (ostavljanje komentara) na drugim blogovima, radite (ili ne) na sopstvenom kredibilitetu i povećavate „ulinkovanost“ i opštu vidljivost vaše blog lokacije.

Naravno, i tu treba biti oprezan: ne ostavljajete suvišne i nesuvusle komentare, a o komentar-spamu i da ne govorim, jer blogosfera kao „osvešećeni“ deo Web populacije zna da prepozna ovakve aktivnosti i da ih adekvatno sankcioniše.

Odgovor 3:

Optimizacija svakog pojedinog zapisa

Obzirom da blogovi nemaju „klasičnu“ strukturu i elemente koje poseduju Web lokacije drugog tipa, ne poseduju jednu jedinu osnovnu, ulaznu (index) stranicu na koju treba usredsrediti SEO.

Umesto toga, svaki bloger trebao bi da usredsredi pažnju na svaki pojedinačni zapis i njegovu optimizaciju u smislu SEO, te da posetiocima koji dođu „pobočno“ (zaobilazeći index) omogući lako snalaženje. Pa tako, svaki zapis trebao bi da sadrži odabrane ključne reči i da u istom smislu i naslov bude optimizovan, pored toga na nivou HTML-a potrebno je urediti strukturnu hijerarhiju kako bi odgovarala semantici i web standardima.

Opet, sve pada u vodu ukoliko nema frekventnog osvežavanja bloga, a o kvalitetnom sadržaju da i ne govorim, jer celokupno blog-bitisanje zasnovano je na pružanju kvalitetnih sadržaja, koji će sami sebe preporučiti, kako čitaocima, tako i pretraživačima.

Malo statistike

U mesecu novembru, 22 različita pretraživača su preusmerili oko 25.000 sesija (nisu sve pretraživanja stranica, već fotosa i multimedije) na ovaj blog, po čak 5.236 različitih ključnih fraza, a samo Google je doveo oko 90% sesija sa pretraživača.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *