Seminar o prilagođavanju softvera PDV-u

Categories Hardware, IT, SoftwarePosted on

Juče sam prisustvovao celodnevnom seminaru o prilagođavanju softverskog paketa "Business Navigator" novom Zakonu o PDV-u u organizaciji novosadskog PIN Soft-a (najvećeg vojvođanskog uvoznika i distributera hardvera) koji je kreirao ovo softversko rešenje.

Tematika je jako aktuelna i "vruća", a opšti utisak je da je država malo zakasnila sa donošenjem podzakonskih akata i detaljnijih uputstava u ovoj oblasti, što je dovelo do opšte konfuzije po pojedinim pitanjima, kako kod korisnika odnosno onih na koje se primena PDV-a direktno odnosi, tako i kod projektanata softvera.

PDV je startovao sa primenom već od 01.01.2005., a većina domaćih firmi nema sistemski implementiran obračun PDV-a. Nadajmo se da će ubrzo, u hodu, biti rešena većina problema, a da će poreski inspektorat imati "milosti" za ove "porođajne" muke novog fiskalnog režima.

Please follow and like us: