Scribd iliti “E-resavska škola”

Categories Internet, linkoviPosted on

Ukoliko tražite neku knjigu ili publikaciju na Internetu najverovatnije je da ćete iste naći na Scribd servisu u nekom od dostupnih elektronskih formata (PDF, .doc, .txt). Za razliku Google Books servisa koji agregira i sistematizuje publikacije u javnom vlasništvu i one kojima su nad njima prestala autorska prava, Scribd je bar za sada “mali raj” za pirateriju ove vrste medija.

Scribd omogućava zainteresovanim da uploaduju elektronske dokumente, uputstva, publikacije i recimo prezentacije, te ih zatim podele sa drugima, tako da se Scribd pretvara u pravi repozitorijum popularnih e-knjiga, a kako se po pretraživanju može videti dosta toga je autorski zaštićen materijal. Na primer, tu ćete pronaći najnovija dela paulo coelho-a, legalne i one manje leglane kurseve i knjige za Adobe Photoshopuputstva za korišćenje mobilnih telefona, pa čak i neka dela na srpskom.

I to nije sve, Scribd dopušta korisnicima čak i da prave tematske kolekcije elektronskih sadržaja što vodi lakšem pronalaženju dela određene tematike, pa tako imate kolekciju za programere, zatehno-zaluđenike i naravno, tu je i sex kao nezbežna tematika.

Sve u svemu zanimljiv koncept i tehnička izvedba, a pitanje autorskih prava prepušta se nosiocima istih, pa zato požurite na Scribd dok još nešto može da se nađe ;) Takođe i sami možete smisleno iskoristiti ovaj servis za deljenje dokumenata sa kolegama i poznanicima, ili recimo tu možete da ostavite neka dokumenta koja će samo vama trebati, recimo uputstva za mobilne telefone koje posedujete ili tehničke uređaje, i sl (naravno pre toga morate da ih prebacite u elektronsku formu).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *