“Saopštenja za medije” i dalje rade

Categories MedijiPosted on

Iako možda iznenađuje, tradicionalno saopštenje za medije u elektronskoj formi (poslato putem emaila) još uvek je veoma korisno i efikasno prema mišljenju čak 75% novinara (sprovedeno na uzorku od 750 novinara iz 15 zemalja), iako je ta cifra pala sa 94% u 2009. godini.

Sa druge strane, brojni novi alati i kanali komunikacije, koje su nam omogućili razvoj tehnologije i interneta, imaju visok stepen atraktivnosti, dok je učinak različit i zavisi od konkretne aktivnosti.

Kao što se da videti iz grafikona kategroija Social Media Newsroom je udvostručila broj poklonika sa strane medija, što ukazuje na uspon online družtvenih zajednica i povećanje njihove važnosti.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *