Samsung Galaxy S4 – Foto funkcije Drama Shot, Sound&Shot, Animated Shot u praksi

Categories Google Android, Mobile, TechnoPosted on

s4

Od kada je stigao na test Samsung Galaxy S4 iz dana u dan iznenađuje novim mogućnostima i funkcijama.  Poseban deo iznenađenja odnosi se na nove foto funkcije kao što su Drama režim (Drama Shot), Zvuk i snimak (Sound&Shot), Animirana fotografija (Animated Shot), naravno ima tu još novih zabavnih foto modova, ali ovi su svakako najzanimljiviji.

Drama režim (Drama Shot)

Drama režim (Drama Shot) snimanja omogućava zahvaljujući veoma brzom zatvaraču kamereda snimite neku akciju bez prekida. Naime, kamera snima scenu u ekspozicija i beleži sve promene predmeta koji se kreće u odnosu na statičnu pozadinu. Nakon snimanja vrši seobjedinjavanje u jednu fotku koja prikazuje čistu dinamiku pokreta. U primerima koji slede možete videti nekoliko uspešnih Drama snimaka koje sam zabeležio, a pri snimanju je bitno samo da koliko-toliko zadržite telefon pri snimanju u istom položaju:

drama shot1 Samsung Galaxy S4   Foto funkcije Drama Shot, Sound&Shot, Animated Shot u praksidrama shot2 Samsung Galaxy S4   Foto funkcije Drama Shot, Sound&Shot, Animated Shot u praksi

Zvuk i snimak (Sound&Shot)

Zvuk i snimak (Sound&Shot) je nova funkcija koja fotografije koje zabeležite obogaćuje pozadinskim zvukom. FUnkcija na jedinstven način čuva zvuk i glas dok se slika, zbog čega sve zabeležno izgleda mnogo vernije, i vraća sećanja na momente snimanja, što znači da nije kao video, ali ima posebnu draž – nedostaje još samo i beleženje mirisa pa da ugođaj naknadnog gledanja bude potpun.

U narednom video zapisu možete videti  sve tri  funkcije kako zapravo rade i koji su im rezultati, jer fotografije ne mogu da dočaraju i zvuk, te animaciju – funkcija Animirana fotografija (Animated Shot)(obavezno gledajte u HD modu):

Animirana fotografija (Animated Shot)

Animated Shot nam omogućava beleženje dužom ekspozicijom neke scene, te naknadno omogućava intervenciju na zabeleženom materijalu. Što znači, snimimo neku scenu, imamostatičnu pozadinu kao kod Drama moda, i pokretne objekte – naknadnom obradom prostim iscravanjem prstom po ekranu biramo statične delove i odvajamo ih od dinamičnih. Na ovaj način dobijamo animirani GIF, sa specijalnim efektom statičnosti dela slike dok je ostali zadržao dinamiku. Takođe pogledajte  video za detalje.

animirana slika Samsung Galaxy S4   Foto funkcije Drama Shot, Sound&Shot, Animated Shot u praksi

 

Please follow and like us: