Sa vašeg domena na Blogger.com

Categories BlogosferaPosted on


Potpuno nova mogućnost koju nudi "osveženi" Blogger.com (Blogspot) je usmeravanje vašeg domena na vaš Blogger blog. Potrebno je naravno da imate prethodno registrovan sopstveni domen, i da jednostavno "usmerite" na Blogger blog-nalog, bez ikakvih dodatnih FTP podešavanja.

Takođe, možete da sajtu imati blog na poddomenu (recimo blog.sajt.com) ili podfolderu (sajt.com/blog/), te i njih možete preusmeriti na Blogger i time dobiti dodatnu blog-funkcionalnost, te smanjiti potrebu za resursima na sopstvenom zakupljenom hostingu.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *